top of page

Datablanketter

Datablanketter i sammenhengende baner med hullkanter levert falset i esker eller på rull.

Kan leveres i ett lag og i flere lag med selvkopierende Idempapir som gir gjennomskrift i matriseprintere.

Bruksområder

  • pakksedler

  • faktura

  • hyllekantetiketter

  • prislister

  • brev

  • giro

  • DM

Datablanketter, DM
bottom of page