top of page

Direct Mail

Directmail-løsninger kan deles inn i flere kategorier.


Addresserte sendinger i konvolutt, plastpakket,

selfmailer eller postkort.

Uadresserte løsninger kan også være plastpakket

og konvoluttert. Det kan benyttes som innstikk eller

omslag til magasiner og blader. Andre muligheter er

falsede og limte løsninger, gjerne som selfmailer.

Viktigste egenskap for en DM er at den vekker oppmerskomhet og skaper interesse. Kreative spennende løsninger som gjerne er litt annerledes bidrar godt i denne prosessen.

Direct Mail, DM
bottom of page