top of page

Her er informasjon om de forskjellige skjemaer i NFI og hva de skal brukes til.

NFI Aktivitetsplan
Beskriver HMS aktivitetsplan for et år.

NFI Avviksskjema
Beskriv hva som gikk galt eller hva som kunne gått galt.

NFI Kontrollskjema
Skjema som kvalitetssikrer arbeidsflyten i hele produksjonen.

NFI Oppdateringsskjema ansatte
Fylles ut av ansatte hvis det er endringer i f.eks bosted, telefonnummer osv.

Alle nyansatte må fylle ut dette skjemaet.

NFI Oppfølging-responsskjema
Brukes som et hjelpemiddel til å følge opp eksisterende kunder og potensielle kunder.

NFI Produksjonsplan PRINT
Skjema for jobbflyt i printavdelingen.

NFI Sjekkliste opphør av arbeidsforhold
Sjekkliste for viktige punkter ved opphør av arbeidsforhold.

NFI Sjekkliste print og konvoluttering
Kvalitetssikring av arbeidsflyt i printavdelingen.

NFI Taushetserklæring
Alle ansatte og nyansatte skal lese igjennom og signere taushetserklæring.

bottom of page